வியத்தகு குடும்பம் ஒரு பல்கலைக்கழகம்

மபாஸ் சுவைதான் – பிரபல இஸ்லாமிய அறிஞர் தாரிக் சுவைதானின் புதல்வியுடனான ஒரு நேர் காணல் – நன்றி மீள்பார்வை குவைத் நாட்டைச் சேர்ந்த கலாநிதி தாரிக் சுவைதான் இஸ்லாமிய உலகில் நன்கு அறியப்பட்ட ஒர் ஆளுமை. நவீன இஸ்லாமிய எழுச்சியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்காற்றி வருபவர். அவரது புதல்விதான் மபாஸ் சுவைதான். கனடா பல்கலைக்கழகத்தில் இதழியல் துறைப் பட்டதாரியாக உள்ள இவர் Creative copy right என்ற நிறுவனத்தை நடாத்தி வருகிறார். இவர் தொழில் ரீதியாக ஒரு…